Монголын улсын хөгжлийн гол салбар болох уул уурхайд "Оюуны Ундраа Групп" нь 2000 оноос Үндэсний тэргүүлэгч уул уурхайн компанийг бүтээх зорилгоор “Эс Эс Монголиа” ХХК- г байгуулан үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн.  

Технологийн хурдацтай хөгжлийн үр дүнд байгалийн ховор металлын эрэлт хэрэгцээ нэмэгдэж, бидэнд баялаг бүтээх шинэ боломжуудыг бий болгож байна. Тиймээс Оюуны Ундраа Групп лити, гянт-болд, молибден зэрэг байгалийн ховор металд илүү ач холбогдол өгч, тэдгээрийн хайгуул, олборлолт, худалдаа чиглэлээр дагнан ажиллаж байна.

“Эс Эс Монголиа” ХХК нь геологийн ерөнхий болон нарийвчилсан шатны судалгаанаас эхлээд уурхайн олборлолт, ашиглалтын үйл ажиллагааг олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн стандартын дагуу, өндөр түвшний технологи ашиглан явуулдаг, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг бүрэн хангасан, 100% үндэсний уул уурхайн үйлдвэрлэгч компани юм.

Компаний гол үнэт зүйл бол бидний чадварлаг мэргэжлийн боловсон хүчин мөн. Тиймээс бид ажилчдаа эрүүл, аюулгүй ажиллах бүх нөхцөл боломжоор хангаж, хариуцлагатай уул уурхайг үйл ажиллагааны бүх шатанд ухамсарлан ажилладаг.


“Эс Эс Монголиа” ХХК нь байгалийн эрдэс баялгийн зөвхөн түүхийгээр олборлоод зогсохгүй, нэмүү өртөг шингээж, ингэхдээ эдийн засаг болон экологийн хувьд хамгийн тохиромжтой хувилбарыг ашиглах бодлогыг баримталдаг. Тиймээс уул уурхайн төслүүдийг цогцоор нь боловсруулан хэрэгжүүлж, орон нутгийн болон улсын хөгжилд бодит хувь нэмрээ оруулахыг зорьж байна.


 

ХОВД ГОЛЫН ГЯНТБОЛДЫН УУРХАЙ

2013 онд Баян-Өлгий аймгийн Цэнгэл суманд "Ховд Гол" Гянт-болдын гүний уурхайг ашиглалтад оруулан, өндөр зэрэглэлийн 65%-ийн агууламжтай баяжмалыг олборлон, дэлхийн салбарын тэргүүлэгч болох Нобель Рэсурс Групп болон Тима Тангстен зэрэг компаниудтай хамтран ажиллаж байна. Бидний нийлүүлж буй бүтээгдэхүүн Монголын гянт-болдын экспортын 80% дангаар бүрдүүлэн, Европийн зах зээлд эцсийн хэрэглэгчдэд хүрч байна.

 

АРБАЯН ЛИТИЙН ОРД

Арбаян орд нь Монгол улсын зүүн хязгаарт Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэцагаан суманд Монгол - Хятад улсын хил дэхь Бичигтийн боомтоос 50 гаруй км -ийн зайд оршдог, Лити, Гянт-болд, Рубидигийн нөөцтэй юм. 

 

ХАЙРХАН ТОЛГОЙН ОРД

Хайрхан Толгойн коксжсон нүүрсний орд нь Өмнөговь аймгийн Гурвантас суманд, Хятад улсын хилээс 96 -ийн зайд байрлах бөгөөд энэхүү дээд зэргийн коскжсон нүүрсний орд нь ил болон далдаар олборлох юм. 

 

ТӨГРӨГ НУУР

Төгрөг Нуур хүрэн нүүрсний орд нь Төв аймгийн Баян сумийн нутагт Улаанбаатар хотоос 160 км, гол төмөр замаас 20 км -ийн зайд байрлах бөгөөд дэд бүтцийн хувьд стратегийн ач холбогдолтой байршилтай орд юм.